Günümüzde kıyafetin yeri nedir?

tarafından semih sahinler üzerinde January 11, 2020

Orta Çağ’da Kıyafet Statü Belirler miydi?

Eskiden olduğu gibi günümüzde de dış görünümün ne kadar önemli olduğuna yönelik tarihi vesikalar söz konusu. Özellikle Orta Çağ Avrupa’sında köylü ile aristokratları ayıran ve sınıfsal bir ilişkinin varlığından kaynaklanan kıyafet farklılıkları söz konusu idi. Köylüler ile zenginler arasındaki farkın en bariz özelliklerini kıyafetler üzerinden anlayabilmek ve kimin hangi sınıfa ait olduğunu tahmin edebilmek güç değildi. Zenginlerin kıyafetleri daha gösterişli, alacalı ve temiz olurken, köylü kısmı için aynı şeylerden bahsedilmesi mümkün değildi.

Günümüzde kıyafetin yeri nedir?

Bazı vazifeleri ifa edenler tarafından giyilen kıyafet modellerinden mesleklerine ve statülerine yönelik fikir sağlamak mümkündür. Kıyafet, her dönem insanlar hakkında ilk fikrin elde edildiği bir kıstas ölçüsü olarak günümüze denk gelmiştir. Ancak günümüzde çekici görünmek, iyi ve karizmatik olmak dünden çok daha fazla önemli halde ve bakımsız, kendisiyle ilgilenmeyen ve kirli giyinen biri için farklı düşünce ve algıların ortaya çıkması kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla, temiz ve günün modasına uygun giyinen birisine yönelik bakışlar gayet olumlu iken, düzgün giyinmeyen birisine dair bakışlar çok daha farklı olabilir.

Kıyafetle ağırlanmak…

Özellikle iş görüşmelerine gidecek kişilerin doğru kıyafet tercihi yapmalarının önemi asla inkar edilemez. Burada önemli olan şık ve mükemmel bir giyim tarzı ile moda ikonu haline gelmek değil, işin resmiyetine uygun bir ciddiyeti taşıyan kıyafet tercihi ile mülakata çıkmak. Bu konuda dikkat edilmediği zaman mülakat personelinin olumsuz birtakım algılara sahip olması mümkünken, işin kaybedilmesi de söz konusu olabilir. “İnsanlar; kıyafetleri ile ağırlanır, sözleri ile uğurlanır” sözü nasıl bir tavır takınılması gerektiğini özetleyen çok önemli bir ifadedir.

Sonuç olarak Orta Çağ’dan günümüze denk insanların giyim ve kıyafet tarzı haklarında bir fikir sahibi olmak açısından ilk nazarı dikkate alınan taraf olagelmiştir. Halen de devam eden geleneğin olumlu ve olumsuz tarafları olsa da, giyim kuşamın temizliğine ve şıklığına dikkat edilmesi halinde avantaj sağlayıcı tarafının olmadığı asla inkar edilmeyecek bir durumdur.

BAŞA DÖNÜŞ